среда, 5 мая 2010 г.

Sillamäe Sadam (SILPORT) on:
* Euroopa Liidu kõige idapoolsem sadam;
* süvasadam;
* laevatatav aastaringselt;
* multifunktsionaalne sadam;
* eraomandis;
* I tüüpi tolli vabatsoon.

Sillamäe Sadam asub ainult 25 km kaugusel EL-Venemaa piirist ning võimaldab seega kaupade tõhusat transiiti naaberpiirkondade vahel:

* Venemaa ning SRÜ idas;
* Skandinaavia ning Euroopa Liit läänes.

Multifunktsionaalse sadamana omab Sillamäe Sadam infra- ja superstruktuure võimaldamaks kõikide kaubagruppide käsitlemist alates nafta- ja puistekaupadest kuni konteinerkaupadeni. Süvis kaide ääres on kuni 16 m, mis võimaldab teenindada kõiki laevu, mis sisenevad Läänemerre läbi Taani väinade.

Sillamäe tolli vabatsooni staatusega kaasnevad maksusoodustused koos Eesti liberaalse majanduspoliitikaga moodustavad efektiivse majanduskeskkonna Sillamäe Sadamas transiidi korraldamiseks ning jaotuskeskuste moodustamiseks.

Sadama voldik (ingl. k.).

Комментариев нет:

Отправить комментарий