среда, 5 мая 2010 г.

Linnaarenguteenistuse ametnikud võtsid osa Muinsuskaitseameti õppepäevast kultuuripärandi andmebaaside kasutamise ning projektdokumentatsiooni koostamise ja kooskõlastamise teemadel. Muinsuskaitseameti Ida-Virumaa vaneminspektor Tõnis Taavet kinkis linnavalitsuse esindajale väljaande "Kultuurimälestise omaniku käsiraamat". Kohtla-Järve linna territooriumil asub kokku 45 arhitektuuri-, ajaloo-, kunsti- ja arheoloogiamälestist.

Комментариев нет:

Отправить комментарий